Laatste inhoud

Therapie Laatst bijgewerkt
fasciitis necroticans 3 maanden 3 weken ago
Candidemie / gedissemineerde candidiasis 4 maanden ago
comm-acq pneumonie - onbek verw - ernstig: ICU 4 maanden ago
conjunctivitis - onbekende verwekker 4 maanden ago
pancreatitis, necrotiserend 4 maanden ago
sepsis - S.aureus 4 maanden ago
sepsis, vermoedelijk focus HAP/VAP 4 maanden ago
sepsis - S.aureus 5 maanden 3 weken ago
hordeolum 6 maanden 1 week ago
endophthalmitis - exogeen- onbekende verwekker 6 maanden 1 week ago
endophthalmitis - endogeen- onbekende verwekker 6 maanden 1 week ago
sepsis, vermoedelijk focus tr. urogenitalis 8 maanden 3 weken ago
sepsis - Listeria monocytogenes 8 maanden 3 weken ago
lassa koorts 9 maanden 1 week ago
cystitis 9 maanden 1 week ago
Profylaxe Laatst bijgewerkt
meningokokkeninfectie 4 maanden ago
orthopedische ingrepen 9 maanden 1 week ago
latente tuberculose 1 jaar ago
prikaccident of seksueel contact 1 jaar ago
urologische ingrepen 2 jaar 4 maanden ago
bijtwonden 2 jaar 5 maanden ago
traumatologie 2 jaar 5 maanden ago
thoraxchirurgie 2 jaar 5 maanden ago
vaatchirurgie 2 jaar 5 maanden ago
orthopedische ingrepen 2 jaar 5 maanden ago
gynaecologische ingrepen 2 jaar 5 maanden ago
algemene principes 2 jaar 5 maanden ago
plastische chirurgie 2 jaar 5 maanden ago
KNO ingrepen 2 jaar 5 maanden ago
kaakchirurgie 2 jaar 5 maanden ago
Medicatie Laatst bijgewerkt
vancomycine 5 maanden 4 weken ago
fluconazol 1 jaar ago
cefamandol 1 jaar ago
cefuroxim 1 jaar ago
amoxicilline 1 jaar 1 maand ago
fosfomycine 1 jaar 7 maanden ago
natriumstiboglucanaat 1 jaar 7 maanden ago
pentamidine 1 jaar 7 maanden ago
posaconazol 1 jaar 7 maanden ago
proguanil 1 jaar 7 maanden ago
pyrazinamide 1 jaar 7 maanden ago
ribavirine 1 jaar 7 maanden ago
voriconazol 1 jaar 7 maanden ago
ethambutol 1 jaar 11 maanden ago
entecavir 1 jaar 11 maanden ago
Pagina's Laatst bijgewerkt
Dosering 2 weken 6 dagen ago
xxx 5 maanden 3 weken ago
Voriconazol TDM 9 maanden 2 weken ago
Vancomycine TDM 1 jaar 7 maanden ago
Gentamicine/tobramycine TDM 1 jaar 7 maanden ago
Flucloxacilline TDM 2 jaar 2 maanden ago
Flucytosine TDM 2 jaar 6 maanden ago
Benzylpenicilline TDM 2 jaar 6 maanden ago
Acute behandeling van anafylaxie 2 jaar 7 maanden ago
Alternatieve antibiotica 2 jaar 7 maanden ago
Antibiotica: van IV naar oraal (Switch) 2 jaar 7 maanden ago
Desensitizatie 2 jaar 7 maanden ago
Disclaimer 2 jaar 7 maanden ago
Home 2 jaar 7 maanden ago
Indeling type allergie 2 jaar 7 maanden ago