Overslaan en naar de inhoud gaan

Dosering

EUCAST HMC Doseringstabel
De doseringen die in deze tabel staan, liggen ten grondslag aan de microbiologische uitslagen betreffende het antibiogram. Het betreft minimale doseringen. Wanneer in het HMC-beleid een hogere standaarddosering gebruikt wordt, dient de HMC-dosering gebruikt te worden. De hoge dosering is geïndiceerd wanneer er in het antibiogram een ‘I’ (susceptible, increased exposure) gerapporteerd is. Dit geeft aan dat de bacterie gevoelig is voor het betreffende antibioticum mits een hoge dosering gegeven.

Antibioticum Standaard dosering Hoge dosering Meningitis dosering Opmerking HMC
Beta-lactam antibiotica        
Benzylpenicilline 4dd 1 MU 4-6 dd 2MU 6dd 4 MU Continue infusie
Amoxicilline-iv 4dd 1 gram 6dd 2 gram 6dd 2 gram Continue infusie
Amoxicilline-oraal 3dd 500mg 3dd 750mg    
Amoxi/clav-iv 4 dd 1200mg 3dd 1200mg amoxi/clav en 3dd 1000mg amoxi (om en om)    
Amoxi/clav-oraal 3dd 625mg 3dd 875/125mg    
Pip/tazo 4dd 4.5 gram 4dd 4.5 gram, infusieduur min 3uur   Infusieduur hoge dosering mag langer dan 3 uur maar niet korter.
Flucloxacilline-iv 6dd 1 gram* 6dd 2 gram 6dd 2 gram Continue infusie
Cefotaxim 3dd 1 gram 3dd 2 gram 4dd 2 gram  
Ceftazidime 3dd 1 gram 3dd 2 gram    
Ceftriaxon 1dd 2 gram 2dd 2 gram 2dd 2 gram  
Cefuroxim-iv 3dd 1500mg** 3dd 1500mg    
Cefuroxim-oraal 2dd 250mg 2dd 500mg    
Imipenem 4dd 500mg, infusieduur 30 min 4dd 1gram, infusieduur 30 min    
Meropenem 3dd 1 gram, infusieduur 30 min 3dd 2 gram, infusieduur min 3 uur 3dd 2 gram, infusieduur minimaal 30min Continue infusie
Quinolonen        
Ciprofloxacin-iv 2dd 400mg 3dd 400mg    
Ciprofloxacin-oraal 2dd 500mg 2dd 750mg    
Levofloxacin 1dd 500mg 2dd 500mg    
Macrolides, lincosamides        
Clarithromycine 2dd 250mg 2dd 500mg    
erytromycine 4dd 500mg 4dd 1 gram    
Clindamycine-iv 3dd 600mg 3dd 900mg    
Tetracyclinen        
Doxycycline-oraal 1dd 100mg 1dd 200mg    
Tetracycline 4dd 250mg 4dd 500mg    
Overige antibiotica        
Fosfomycine-iv 3dd 4gram 3dd 8gram    
Rifampicine 1dd 600mg 2dd 600mg    
Co-trimoxazol 2dd 960mg 2dd 1440mg    
Antimycotica        
Fluconazol Dag 1: 800mg opladen, daarna 400mg 1dd 800mg 1dd   Fluconazol hoge dosering voor C. glabrata: mucocutane-, urineweg of vulvovaginale infecties. Alleen bij niet ernstige infecties.  
Voriconazol-iv Dag 1: 6 mg/kg 2dd opladen, daarna 4 mg/kg 2dd Alleen iv toediening. TDM: dalspiegel 2-6 mg/L    

 * Flucloxacilline 4dd1 gram wordt in het HMC gegeven voor huid en weke delen infectie.

** Standaard dosering cefuroxim in HMC is hoger dan de EUCAST-standaard dosering.