Overslaan en naar de inhoud gaan

Voriconazol TDM

TDM Voriconazol

Vanwege interindividuele verschillen in absorptie en metabolisme is het bepalen van de dalspiegel zinvol. Een dalspiegel > 2 mg/L is gerelateerd aan succes bij de behandeling van systemische infecties met oa Aspergillus fumatis. Een dalspiegel > 5 mg/L is gerelateerd aan een verhoogd risico op toxiciteit.

Spiegelbepaling

De dalspiegel kan worden gemeten vanaf de 2 de dag na start behandeling. Daarna standaard 2 x per week spiegels afnemen. 2 dagen na dosisaanpassing kan de dalspiegel worden gecontroleerd. Afname dalspiegel vlak voor de gift.

Streefwaarde

Pulmonale aspergillose (therapie) dal: 1 mg/l - 6 mg/l)Bij leverfunctiestoornis bovengrens verlagen naar 4 mg/L

Moeilijk penetrabel gebied zoals cerebrale infectie, sinusinfectie  dal: 2 mg/l - 6 mg/L

Dosisaanpassing oraal vindt plaats rekening houdend met de beschikbare tabletsterktes. Intraveneus kan met stappen van ca 1 mg/kg de dosering worden opgehoogd of verlaagd.

Bron

NVZA TDM Monografie Voriconazol mei 2016

Instructie Interpretatie TDM AHZ